Inleiding

Onze Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs zijn er sinds de ontwikkeling van de natuurfilosofie op gericht om wetenschappelijk (ofwel kritisch) te leren denken. Met dat wetenschappelijke denken hebben we ons volledig gericht op de wereld van het zintuiglijk waarneembare. Het adagium “Eerst zien, dan geloven” is niet meer weg te denken. En daarop gebaseerd heeft iedereen nu zijn eigen mening, waar men geenszins meer van is af te brengen. Het resultaat: een maatschappij die gericht is op het individu – en dat individu is weer gericht op zijn eigen ontwikkeling.

We zijn eigenlijk vergeten (of negeren, want dat is lekker makkelijk) dat er meer is dan wetenschap, het individu of kritiek. Neem bijvoorbeeld dingen als ‘samen’, ‘liefde’ en ‘respect’, niet alleen voor een ander, maar ook voor de natuur. Zulke zaken komen nu vaak pas op een derde of vierde plaats, als ze überhaupt al aan bod komen. Tijd om anders te gaan leren denken.

We zitten nu midden in de coronacrisis. Hoe zwaar ook, deze tijd leert ons gelukkig wél opnieuw wat het ook alweer is om samen te werken, aan een ander te denken, de natuur te waarderen, te zorgen voor elkaar. Is dit dan niet het juiste moment om ons gehele denken onder de loep te nemen?

Hoezo “anders denken”? Om in vrede te leven, op te voeden en te onderwijzen is het belangrijk afwisseling te zoeken tussen wetenschappelijk, rationeel denken (wij noemen dat bij O3SN 10-tallig denken) en niet-wetenschappelijk, niet-rationeel denken (dit noemen wij 2-tallig denken).

10-tallig denken zorgt voor separatie (en zo ook ruzie of zelfs oorlog) waar 2-tallig denken juist toenadering teweegbrengt (en dus vrede).

10-tallig denken = rationeel denken

= zintuigelijke waarneming

= discriminatie

= kortstondig geluk

= geluk hebben

= het nastreven van een pot goud aan het einde van de regenboog

2-tallig denken = NIET 10-tallig denken 

= niet-rationeel denken

= denken zoals de natuur denkt

= de basis van 10-tallig denken

= basis van al het denken

= generaliseren

= langdurig geluk

= jezelf niet afscheiden of je beter voelen dan een ander

= gelukkig zijn

= genieten van hoe mooi de regenboog is