Inleiding

Onze Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs zijn er sinds de ontwikkeling van de natuurfilosofie op gericht om wetenschappelijk (ofwel kritisch) te leren denken. Met dat wetenschappelijke denken hebben we ons volledig gericht op de wereld van het zintuiglijk waarneembare. Het adagium “Eerst zien, dan geloven” is niet meer weg te denken. En daarop gebaseerd heeft iedereen nu zijn eigen mening, waar men geenszins meer van is af te brengen. Het resultaat: een maatschappij die gericht is op het individu – en dat individu is weer gericht op zijn eigen ontwikkeling.

We zijn eigenlijk vergeten dat er meer is dan wetenschap, het individu of kritiek. Neem bijvoorbeeld dingen als ‘samen’, ‘liefde’ en ‘respect’, niet alleen voor een ander, maar ook voor de natuur. Zulke zaken komen nu vaak pas op een derde of vierde plaats, als ze überhaupt al aan bod komen. Tijd om anders te gaan leren denken.

We hebben net de Corona crisis achter de rug. Hoe zwaar ook, deze tijd heeft ons gelukkig wél opnieuw geleerd wat het ook alweer is om samen te werken, aan een ander te denken, de natuur te waarderen, te zorgen voor elkaar. Is dit dan niet ook een mooi moment om ons gehele denken onder de loep te nemen?

Hoezo “anders denken”? Om in vrede te leven, op te voeden en te onderwijzen is het belangrijk afwisseling te zoeken tussen wetenschappelijk, rationeel denken (wij noemen dat bij O3SN 10-tallig denken) en niet-wetenschappelijk, niet-rationeel denken (dit noemen wij 2-tallig denken).

10-tallig denken zorgt voor separatie (en zo ook ruzie of zelfs oorlog) waar 2-tallig denken juist toenadering teweegbrengt (en dus vrede).

10-tallig denken = rationeel denken

= zintuigelijk waarneembaar

= discriminerend, kritisch

= kortstondig geluk

= geluk hebben

= het nastreven van een pot goud aan het einde van de regenboog

= komt voort uit 2-tallig denken

= jezelf afscheiden of je beter voelen dan een ander

2-tallig denken = NIET rationeel denken 

= zintuigelijk niet-waarneembaar

= generaliserend

= langdurig geluk

= gelukkig zijn

= genieten van hoe mooi de regenboog is

= de basis van 10-tallig denken, van al het denken

= jezelf verbinden met een ander