O3SN staat voor:

Opvoeding, Onderwijs, Ontwikkeling en Samenleven in Nederland.

We willen graag mensen laten kennismaken met ‘vredesdenken’ en laten zien dat de manier van denken die op dit moment dominant is naar ruzie en oorlog leidt.

Waarom de drie O’s?

Opvoeding: We beginnen met leren op het moment dat we geboren worden. Thuis worden we opgevoed naar de gewoonten en waarden van onze familie.

Onderwijs: We gaan naar school om te leren hoe we goede burgers moeten worden, hoe we een waardevol lid van de maatschappij moeten zijn. We krijgen echter ook handvatten om zélf ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van deze maatschappij.

Ontwikkeling: Als we eenmaal volwassen zijn en onze middelbare school-opleiding genoten hebben, gaan we (nog meer) deelnemen aan het maatschappelijke leven en gaan we bijdragen aan het reilen en zeilen van deze – onze – maatschappij. We brengen in praktijk wat we thuis en op school hebben geleerd.

Samenleven: Wat we eigenlijk niet op school leren, is hoe we echt met elkaar in vrede kunnen samenleven. We leren kritisch te denken en op die manier scheiding aan te brengen, waar dan ook. En daar willen wij van O3SN graag iets aan veranderen. Laten we het huidige onderwijs aanvullen met onderwijs in hoe je juist verbíndend kunt denken: vredesonderwijs.

Nederland: In Nederland wonen mensen uit vrijwel alle landen van de wereld. Waar beter te beginnen met vredesonderwijs dan in een land dat door de eeuwen heen zo’n smeltkroes van culturen is geworden?

Missie

Het uiteindelijke doel van O3SN is wereldvrede.

Nu kunnen we daar natuurlijk het beste klein mee beginnen – en weinig landen zijn kleiner dan Nederland! Nog beter gezegd: we kunnen eigenlijk niet anders dan beginnen bij ieder mens zelf. Aan wereldvrede ligt immers ten grondslag, dat iedere individu daaraan meewerkt. Belangrijker, pas als mensen in zichzelf vrede ervaren, kunnen zij die vrede ook uitdragen. 

Maar waar leer je mensen “vredig denken”?

Op de plek waar leren centraal staat: de school. Op dit moment zijn we dan ook hard bezig ingangen te vinden met als doel het huidige onderwijs aan te vullen met onderwijs in vrede.

Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.

Moeder Teresa
Katholieke zuster (geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu) 1910-1997